Zabezpečujem audio záznamy z prednášok a konferencií. Záznam výhotovím, zvučenie sály neposkytujem. Dokážem Vám zabezpečiť záznam aj malej kapely.
Výsledný záznam je zostrihaný, vyčistený od ruchov a znormalizovaný. Záznam je v dobrej kvalite. Formát MP3 320kbps.
Po dokončení je napálený na CD/DVD médiu a zaslaný na Vašu adresu.

© 2020 Pavel Zubček
Všetky práva vyhradené