Misijná konferencia 2013

Téma konferencie: Moc Božieho slova
Hostia: Roger Brind, Branislav Škripek
Dátum konania: 15.-17. November 2013

Misijná konferencia je víkendová akcia pre záujemcov o domácu ako i zahraničnú misiu a s účasťou domácich ako aj zahraničných hostí. Hlavným rečníkom 13. výročnej konferencie, ktorá sa konala 15.-17.11.2013 bol Roger Brind z Veľkej Británie. Medzi slovenskými rečníkmi sme uvítali aj nám dobre známeho politika Branislava Škripeka.    >>>MP3<<<

Misijná konferencia 2012

Téma konferencie: Smäd po Bohu
Hosť: Ulrich Neuenhausen
Dátum konania: 9.-11.November 2012

Hlavnou témou konferencie 2012 je
"Smäd po Bohu". Fyzický smäd ako aj ten duchovný je univerzálnou skúsenosťou ľudských bytostí. A všetci tento smäd nejakým spôsobom riešime a zároveň ho pomáhame aj iným ľuďom riešiť. Víkendová konferencia prispela k inšpirácii a povzbudeniu nás kresťanov, aby sme pomohli ľuďom nájsť ten prameň živej vody, ktorým je milujúci Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Len on dokáže uspokojiť najhlbšie túžby a potreby človeka.    >>>MP3<<<


© 2020 Pavel Zubček
Všetky práva vyhradené