Zborová víkendovka

Téma víkendovky Jednota v rozmanitosti
Rečníci: Ján Jašo, Ján Plinta, Rastislav Navrátil, Jozef Abrman
Dátum konania: 17. - 19. november 2017

Zborová víkendovka je výnimočnou príležitosťou v živote nášho spoločenstva, kedy sa môžeme vzájomne viacej spoznávať, zdieľať, vzdelávať a venovať sa rôznym aktivitám podľa osobného záujmu. Naši skvelí hudobníci a speváci nešetrili ani strunami na svojich nástrojoch, ani hlasivkami, ani ďalšími tvorivými prvkami pri vedení chvál. Téma víkendovky nás uviedla do krásy rozmanitosti v jednote a do jednoty v rozmanitosti v spoločenstve znovuzrodených ľudí, ako nám to znázorňuje metafora ľudského tela a jeho jednotlivých orgánov. Ani jeden z nich nefunguje len tak pre seba. Aj my sme tu jedni pre druhých, a v konečnom dôsledku pre Božiu slávu. Z víkendovky sme sa všetci vrátili duchovne občerstvení a už teraz plánujeme ďalšiu.    >>>MP3<<<

Mládežnícka víkendovka

Téma víkendovky: Ako vyzerá skutočný život?
Rečníci: Jan Veldhuizen, WOL
Dátum konania: 1.-4. Máj 2014

Vrcholový manažér Jan Veldhuizen z Holandska nám počas štyroch dní rozprával o tom, ako môže každý mladý človek dosiahnuť zmysluplný život. Program bol bohatý nielen na slovo ale aj na hudbu, ktorú si pre nás pripravili brazílski študenti z WOL. Víkendový program pre mládež bol obohatený o šport, tvorenie, brigádu a workshopy. Akciu zorganizoval Kresťanský zbor v Trenčíne a zúčastnilo sa jej asi 100 účastníkov.    >>>MP3<<<

Mládežnícka víkendovka

Téma víkendovky: Investuj do života
Rečníci: Allen Buchánek, WOL
Dátum konania: 7.-9. Marec 2014

Každý človek má skúsenosti, talenty a hodnoty, ktorými môže obohatiť život iných ľudí. Nie sme tu sami pre seba. Americký evanjelista Allen Buchanek a medzinárodný tím hudobníkov z Brazílie, Kanady a USA nás viedli k tomu, aby sme žili taký životný štýl, v ktorom investujeme duchovné hodnoty do života iných ľudí a pomáhame im posunúť sa bližšie do vzťahu s Ježišom Kristom. Ide o investovanie do Božieho kráľovstva a do večného života.    >>>MP3<<<

Mládežnícka víkendovka

Téma víkendovky: Evanjelizácia formou vzťahov
Rečníci: Andreas Lindner
Dátum konania: 12.-14.október 2012

Pod vedením Andreasa Lindnera z KZ-Salzburg v Rakúsku sme vo svetle Biblie objavovali, ako sa v kontexte priateľstiev šírila dobrá správa evanjelia. Pre mnohých ľudí sa evanjelium stáva dobrou správou o Božej láske až vtedy, keď prakticky vidia, ako kresťania sami odzrkadľujú charakteristiky obetavosti a reálneho záujmu o dobro druhého človeka.    >>>MP3<<<

Mládežnícka víkendovka

Téma víkendovky: Ako si užiť život naplno?
Rečníci: Jan Veldheusen
Dátum konania: 1.-3.Október 2010

Biblia odhaľuje životné princípy, ktoré odpovedajú na otázku "Ako si užiť život naplno?". Spolu s Janom Velhuizenom z Holandska a ďalšími hosťami sa zídená mládež z rôznych miest Slovenska zaoberala odpoveďami na túto otázku, ktorú Božie slovo neignoruje, ale vrhá na ňu jasné svetlo. Víkendový hudobný program bol zabezpečený chváliacimi hudobnými skupinami z Kresťanských zborov na Slovensku.     >>>MP3<<<


© 2020 Pavel Zubček
Všetky práva vyhradené